Batisplus
Your Cart
BREZPLAČNA poštnina za vsak nakup nad 99€

Invalidske kvote

Priložnost za naše poslovne partnerje

Kot invalidsko podjetje vam lahko s poslovnim sodelovanjem na podlagi sklenjene pogodbe ponudimo delno ali v celoti znižano obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Namesto plačevanja kvot v našem podjetju naročite željene reklamne storitve. S sklenjeno pogodbo, ki je lahko mesečna ali letna in jo potrdi Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, lahko namesto plačila nadomestne kvote pretopite v naročila reklamnih materialov. V primeru, da boste naročevali pri nas, vam vse naše storitve odštevajo oz. zmanjšujejo plačilo nadomestne kvote. Če imate večje obveznosti plačil kvote kot je potreba po naših storitvah, se dela zbir naročil do skupne vrednosti enega manjkajočega invalida. To se nato uveljavlja kot oprostitev plačila pri skladu.


Zakaj sodelovati prav z nami

  • Širok nabor naših storitev

Širok nabor storitev, ki jih ponujamo na trgu, je nedvomno tista konkurenčna prednost, ki našim poslovnih partnerjem omogoča maksimalno optimiziranje prihrankov iz naslova invalidskih kvot. Z večino naših poslovnih partnerjev sodelujemo na več področjih, saj lahko z nadomestno izpolnitvijo invalidskih kvot na več kot na enem področju sodelovanja zagotovimo maksimalne prihranke.

  • Ponujamo kvalitetne storitve in produkte

Ponujamo kvalitetne storitve in produkte, ki so povsem primerljivi s tistimi, ki jih nudijo konkurenčna neinvalidska podjetja.

  • Družbena odgovornost

S poslovnim sodelovanjem z invalidskim podjetjem Batis Plus d.o.o. pokažete svojo družbeno odgovornost, saj tako neposredno pripomorete k ohranjanju delovnih mest namenjenim invalidnim osebam.

INVALIDSKO PODJETJE (št. odl.: 14100-1/2012/3; register IP-0178)